DC Fan

通风净化装置

 

优势:

  • 比传统AC有刷电机更可靠

  • 低功率,冷却运行

  • 不用经常维护

  • 节约成本,低电耗

  • 多种电源形式可选

  • 防震衬垫结构

 

Syndicate content